Lưu trữ: 2016/8

0

Hướng dẫn viết Userscript

Userscript luôn chứa một Metadata Block, được đặt ở phần đầu script. Đây là nơi khai báo các thông tin như tên, phiên bản, giới hạn sử dụng…Định dạng chuẩn của một Metadata Block.12345// ==UserScript==// @key1 value1// @key2 value2// @keyX valueX// ==/UserScript==Việc hỗ trợ khóa (key) Metadata cũng khác nhau tùy tiện ích quản lý, nên mình chỉ giới thiệu các khóa phổ biến, dựa trên Greasemonkey, và một số khóa quan trọng trong các tiện ích quản lý thông dụng.

0

Cách sử dụng Userscript

Cài tiện ích quản lýTùy vào trình duyệt bạn sử dụng mà tải tiện ích quản lý Userscript phù hợp.Firefox: Greasemonkey hoặc TampermonkeyChrome: Tampermonkey hoặc Violent monkeyOpera: Tampermonkey hoặc Violent monkeySafari: Tampermonkey hoặc NinjaKitMỗi trình duyệt mình gợi ý hai tiện ích nổi bật, bạn nên dùng tiện ích đầu.Có thể còn tiện ích khác nhưng chậm cập nhật hoặc không hoạt động nên mình không đưa vào.

0

Userscript là gì?

Userscript (hoặc User script) là các script dùng trong trình duyệt, hướng tới việc đọc thông tin của trang web hoặc thay đổi chúng.