Thẻ: tutorial

0

Hướng dẫn viết Userscript

Userscript luôn chứa một Metadata Block, được đặt ở phần đầu script. Đây là nơi khai báo các thông tin như tên, phiên bản, giới hạn sử dụng…Định dạng chuẩn của một Metadata Block.12345// ==UserScript==// @key1 value1// @key2 value2// @keyX valueX// ==/UserScript==Việc hỗ trợ khóa (key) Metadata cũng khác nhau tùy tiện ích quản lý, nên mình chỉ giới thiệu các khóa phổ biến, dựa trên Greasemonkey, và một số khóa quan trọng trong các tiện ích quản lý thông dụng.