Userscript là gì?

Userscript (hoặc User script) là các script dùng trong trình duyệt, hướng tới việc đọc thông tin của trang web hoặc thay đổi chúng.

View source

Về cơ bản, Userscript là Javascript, được bổ sung một số API mạnh mẽ mà thông thường không được phép.
Userscript thường không được phép cài trực tiếp vào trình duyệt, mà phải chạy thông qua một tiện ích (extension) quản lý, nếu không trình duyệt sẽ xem nó như một tệp Javascript thông thường. Các trình duyệt nhân Chromium cho phép nó chạy như một tiện ích, tuy nhiên có nhiều hạn chế.
Tùy thuộc vào tiện ích quản lý mà Userscript có đuôi mở rộng khác nhau như .tamper.js, .grease.js, .ieuser.js, … Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là .user.js, hầu hết các tiện ích quản lý đều hỗ trợ đuôi này.
Từ Userscript, bạn có thể nâng cấp nó thành tiện ích trình duyệt với các API dành cho Content script.

Download YouTube Videos as MP4

Mặc dù những gì Userscript làm được thì các Extension cũng làm được và còn hơn nữa, nhưng Userscript vẫn tồn tại. Đó là vì, muốn tạo ra Extension cho trình duyệt thì còn phải theo sự kiểm soát của chủ quản trình duyệt đó, còn Userscript là anh chàng Libero linh hoạt hơn nhiều. Như trong ảnh minh họa trên, Extension download Youtube video bị cấm trên Google Chrome, nhưng với Userscript bạn vẫn sẽ có được chức năng đó.

Chia sẻ